Welkom op mijn website

Leuk dat u de site van RT Praktijk Extra bezoekt. Op deze site vindt u meer informatie over wat ik voor u en uw kind kan betekenen.

In mijn praktijk zijn kinderen van zowel de basisschool als de middelbare school welkom.

Het zich eigen maken van schoolse vaardigheden verloopt niet voor alle kinderen als vanzelf. Remedial teaching is professionele begeleiding bij leerproblemen en leerachterstanden.

Ik begeleid kinderen van de basisschool die moeite hebben met bijvoorbeeld lezen, taal, rekenen, spelling, begrijpend lezen. Ik bied tevens hulp bij het aanbreng van structuur en ondersteuning op het gebied van taakaanpak en planning.

Bij kinderen van de middelbare school werken we met name op de leergebieden Nederlands (spelling, begrijpend lezen, grammatica), wiskunde, rekenen en Engels. Heel vaak wordt dit gecombineerd met ondersteuning op het gebied van taakaanpak, planning en studievaardigheden.

De begeleiding in mijn praktijk is altijd individueel en afgestemd op het kind.

Het doel is dat uw kind:

- gemotiveerd blijft

- succes ervaart

- zelfvertrouwen ontwikkelt

- zo min mogelijk hinder ervaart van een leer- of gedragsprobleem

- en plezier beleeft aan het leerproces.

Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met:

Marina Cornelissen

T: 06-5794 9069

E: marina@rtpraktijk-extra.nl