Welkom op mijn website

In mijn praktijk begeleid ik kinderen van zowel de basisschool alsook de middelbare school.

 

Ik begeleid kinderen van de basisschool die moeite hebben met bijvoorbeeld lezen, taal, rekenen, spelling of begrijpend lezen; eventueel gecombineerd met ondersteuning op het gebied van taakaanpak en planning.

Ook begeleid ik kinderen met een rugzak (LGF) en kinderen met een specifieke leerstoornis, zoals bijvoorbeeld dyslexie.

Als voorbereiding op de Cito eindtoets groep 8 bestaat de mogelijkheid een citotraining te volgen. In deze training wordt geoefend met de specifieke Cito vraagstelling entevens wordt hierbij ook een deel van de leerstof herhaald.

 

Daarnaast begeleid ik kinderen van de middelbare school. Met name op de leergebieden Nederlands (spelling, begrijpend lezen, grammatica), wiskunde, rekenen en Engels; Meestal wordt dit gecombineerd met ondersteuning op het gebied van taakaanpak, planning en studievaardigheden.

Vanaf september 2015 bied ik in mijn praktijk een aantal modules voor middelbare scholieren aan. Binnen zo'n module oefenen de kinderen in een korte periode van 6 tot 8 weken met leerstof op één vakgebied. Het gaat hierbij om rekenen, begrijpend lezen, samenvatten, werkwoordspelling en grammatica/ontleden. Zie voor nadere informatie het item 'middelbare school' in de linkerkolom hiernaast.

 

De begeleiding in mijn praktijk is altijd individueel en afgestemd op het kind. De doelstelling is dat een kind gemotiveerd blijft, succes ervaart, zelfvertrouwen ontwikkelt, zo min mogelijk hinder ervaart van een leer- of gedragsprobleem en plezier beleeft aan het leerproces.

Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met:

Marina Cornelissen

T: 0413-362511 of 06-57949069

E: marina@rtpraktijk-extra.nl