Wat is Remedial Teaching?

Remedial teaching is tijdelijk onderwijs gericht op kinderen met leerproblemen, zoals bijvoorbeeld dyslexie, of kinderen met leerachterstanden. Ook is remedial teaching het gericht hulp bieden aan kinderen met een rugzak (LGF). Kinderen met gedragsproblemen, zoals bijvoorbeeld faalangst of adhd, leren hoe ze hiermee om kunnen gaan.

In mijn praktijk staat het kind centraal en speel ik in op de mogelijkheden van het kind. We bekijken samen welke leerstrategie het beste bij het kind past en hoe het van hulpmiddelen gebruik kan maken. Ik pak een leerprobleem met verschillende werkvormen aan en stem de oefeningen af op het ontwikkelingsniveau van het kind. Ook geef ik veel positieve feedback, wat leidt tot meer zelfvertrouwen bij het kind en een betere motivatie of inzet. Het kind krijgt weer plezier in leren.

Het kind krijgt individuele, op hem/haar afgestemde, aandacht en extra oefening.

Ook zijn er kinderen die juist een grote voorsprong hebben ten opzichte van leeftijdsgenoten.
In mijn praktijk bied ik deze kinderen de extra uitdaging die ze op de basisschool niet altijd kunnen krijgen.