Tarieven:

Intakegesprek met ouders/verzorgers; hieraan zijn geen kosten verbonden.

-

Afnemen en uitwerken van een pedagogisch didactisch onderzoek en het opstellen van een handelingsplan.

€ 50,00 / uur

Een eindgesprek n.a.v. pedagogisch didactisch onderzoek (ca. 30 minuten).

€ 50,00 / uur

Remedial Teaching (50 minuten begeleiding en 10 minuten verslaglegging).

€ 50,00 / uur

Training 'Rechts inhalen'; een training voor beelddenkers

€ 50,00 / uur

Gesprek met ouders/verzorgers (inclusief alle gesprekken, ook telefonische contacten).

€ 50,00 / uur

Aan het begin van de nieuwe maand ontvangen de ouders/verzorgers de maandfactuur, met het verzoek deze binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen.

Op bovengenoemde tarieven is geen BTW van toepassing.