JaMaRa Rekenen

 

JaMaRa is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen. Kinderen die op school vastlopen met rekenen, zijn gebaat bij JaMaRa.

Om te kunnen rekenen, moet je de volgende onderdelen van rekenen onder de knie hebben:

 • hoeveelheids- en getalbegrip
 • getalstructuur
 • automatiseringsvaardigheden
 • Deze onderdelen worden dan ook als eerste aangepakt bij JaMaRa.

  Bij JaMaRa wordt er uitgegaan van de volgende punten:

 • een éénduidige strategie
 • zo concreet en dicht mogelijk bij het kind
 • zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten
 • een zo min mogelijk talige rekenactiviteit
 • hoeveelheidsbegrip en getalbegrip aanbrengen
 • inzicht in getalstructuur aanbrengen
 • op de juiste wijze leren automatiseren
 • Werkwijze bij JaMaRa rekenen

  De eerste sessie zal een 'onderzoekssessie' zijn. Hierin wordt er naar verschillende onderdelen gekeken die eventuele leerproblemen in de weg zouden kunnen zitten.

 • vaststellen hoeveelheidsbegrip, inzicht in de getalstructuur en automatiseringstechniek
 • instaptoets om rekenautomatiseringsniveau te bepalen
 • bespreken uitkomsten
 • bespreken doelen
 • opstellen plan van aanpak
 • JaMaRa gaat altijd terug naar de basis. Het fundament moet goed zijn om later met grote getallen te gaan rekenen. Wanneer het fundament tot en met 10 goed is, gaat er pas verder gerekend worden. Per sessie wordt er dan ook gekeken of uw kind toe is aan een volgend niveau. JaMaRa leert als enige rekenmethodiek het kind de juiste denkstrategie aan om tot automatiseren te kunnen komen. Het gaat er niet alleen om wát er gedacht wordt, maar bij automatiseringstaken vooral hóe er gedacht wordt.

  De eerste niveaus moeten goed beheerst worden door uw kind. Dit zal dan ook iets langer duren dan de volgende (hogere) niveaus. Bij JaMaRa is het de bedoeling dat uw kind één keer in de drie weken terugkomt bij mij om te laten zien wat hij/zij kan. En om eventueel verder te gaan naar een volgend niveau.

  Thuis wordt er ook iets van u verwacht: per dag moet er 1 tot 2 maal geoefend worden. Dit duurt 5 à 10 minuten per keer.

  Tarief:

  Voor deze training hanteer ik het reguliere tarief van € 50,-- per uur.