Even voorstellen

Mijn naam is Marina Cornelissen en ik woon in Veghel. In de periode 1994 - 2010 heb ik gewerkt in het basisonderwijs en ik heb daar les gegeven in alle groepen. Tevens heb ik in het basisonderwijs gewerkt als Intern Begeleider en Remedial Teacher. In 2007 ben ik gestart met een eigen praktijk voor begeleiding van kinderen met leerproblemen. Daarnaast ben ik medio 2010 gestart met het uitvoeren van dyslexiebehandelingen volgens de landelijk erkende richtlijnen van ONL (Onderwijszorg Nederland). Het betrof hierbij leerlingen met ernstige, enkelvoudige dyslexie. Deze dyslexiebehandeling werden uitgevoerd in nauw overleg met zorginstellingen. Vanaf 2012 ben ik ook middelbare scholieren in mijn praktijk gaan begeleiden.

Mijn motivatie:

Het werken met kinderen, waarbij het leren niet vanzelf gaat, heeft altijd mijn interesse gehad.
Daarom heb ik van 2003 tot 2005 de opleiding Remedial Teacher bij IJsselgroep Son gevolgd en in het schooljaar 2006-2007 de opleiding Coach bij Gedragsproblemen. In maart 2008 heb ik de opleiding tot faalangsttrainer bij HPC Houten afgerond. In april 2010 heb ik het certificaat van de opleiding tot 'Dyslexie Behandelaar' bij ONL behaald. In juni 2014 heb ik het certificaat 'behandelaar ernstige reken- en wiskundeproblemen en dyscalculie' bij de LBRT (Landelijke beroepsvereniging voor Remedial Teachers) behaald. In november 2015 heb ik het certificaat 'Rechts inhalen!' behaald bij ECLG Expertisecentrum Leren & Gedrag. Dit betreft de opleiding tot beelddenktrainer. In de schooljaren 2015-2016 en 2016-2017 heb ik de opleidingen NLP Practitioner en NLP Master Practitioner gevolgd en succesvol afgerond.
Inmiddels heb ik veel ervaring opgedaan met leerlingen met specifieke leerproblemen en daaruit voortvloeiende sociaal-emotionele problematiek.

Waarom een eigen praktijk:

Ik ben een eigen praktijk begonnen, omdat ik het belangrijk vind dat kinderen individuele hulp krijgen, afgestemd op hun problematiek.
Kinderen moeten zich op hun gemak voelen, daarom werk ik met elk kind individueel. Op die manier kun je een optimaal resultaat behalen.

Mijn ervaring:

Ik heb ervaring met het begeleiden van:

- kinderen met lees- en spellingproblemen (dyslexie)

- kinderen met rekenproblemen.

- kinderen met een rugzak (LGF).

- kinderen met taak- en werkhoudingsproblemen (denk hierbij aan kinderen die moeite hebben met hun concentratie, taakaanpak, motivatie) .

- meerbegaafde kinderen.

Ik ben lid van de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers). Zij geven een tijdschrift uit, zodat ik op de hoogte blijf van de nieuwste ontwikkelingen.

 

Graag bespreek ik in een vrijblijvend gesprek wat ik voor u en uw kind kan betekenen.