Training voor Beelddenkers

'Rechts inhalen'

 

Rechts inhalen is een effectieve training voor Beelddenkers. Beelddenken is denken in beelden en gebeurtenissen, niet in woorden en begrippen. Beelddenkers zien in één oogopslag het geheel. Alle informatie komt gelijktijdig binnen.

Ongeveer vijf procent van alle kinderen denkt en leert in beelden in plaats van woorden. Deze kinderen verwerken informatie primair via de rechterhersenhelft. Bij woord- of taaldenkers gaat dit primair via de linkerhersenhelft.

De lesstof op scholen wordt veelal in de ‘woord- en taalvorm’ aangeboden, waardoor Beelddenkers de aangeboden lesstof niet goed begrijpen of onthouden. Als niet (tijdig) vastgesteld wordt dat uw kind een beelddenker is, zal uw kind het in zijn of haar schoolperiode moeilijker hebben om de lesstof goed te verwerken.

Beelddenkers hebben ook vaak sterk wisselende toetsresultaten. Met name bij Cito-toetsen kan de uitslag nogal eens tegenvallen, omdat er relatief veel gebruik wordt gemaakt van beeldspraak en van afbeeldingen die niet goed zijn afgestemd op de vraagstelling.

Is uw zoon of dochter misschien een Beelddenker?

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal kenmerken die van toepassing kunnen zijn op een beelddenker.

 • Perfectionistisch
 • Goed in puzzelen
 • Snel afgeleid
 • Houdt van bouwen/ontwerpen
 • Gevoel voor humor
 • Last van kleding (kriebel, knoopjes)
 • Goed beelden onthouden
 • Rijke fantasie
 • Slecht handschrift
 • Denkt in beelden
 •  

   

   

  Training beelddenken

  Wanneer Beelddenkers in staat zijn om (een deel van de) lesstof zelf te vertalen naar beelden, kunnen ze vaak enorme stappen maken in hun leerontwikkeling. Door middel van een korte training leren de kinderen (en ouders) hoe ze dit kunnen doen. Na de training zie je dat de Beelddenkers langzaamaan beter worden in bijvoorbeeld spellen, rekenen, klokkijken en ‘uit het hoofd leren’.

  Hoe ziet de training er bij mij in de praktijk uit?

  Maatwerk:

  De methode ‘Rechts inhalen!’ is een maatwerktraining. Elke training begint met een startsessie. Daarna worden de vervolgsessies, in overleg met de leerling en zijn ouders, uitgekozen. Elke sessie duurt 45-60 minuten en bestaat uit een deel instructie en een deel verwerking (oefening) om het geleerde toe te passen. De training is geschikt voor leerlingen uit het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Een training bestaat doorgaans uit 4 sessies.

  Professionele begeleiding:

  Voor deze training heb ik het certificaat ‘Beelddenkers halen rechts in!’ behaald bij ECLG Expertisecentrum leren & gedrag (www.eclg.nl). Tevens sta ik op deze website vermeld als gecertificeerd trainer.

  Ouderbetrokkenheid:

  Het is de bedoeling dat er altijd tenminste één van de ouders aanwezig is bij de sessies. De leerling leert in deze training hoe hij/zij zelf de lesstof om kan zetten naar zijn/haar eigen leerstijl. Om achterstanden in te halen zal er na de training, met de ouders of professionele begeleiding, gevisualiseerd en geoefend worden met de materialen en de geleerde strategieën.

  Tarief:

  Voor deze training hanteer ik het reguliere tarief van € 50,-- per uur.